La Cambra presenta el seu FINLAB en el marc del projecte Smart Finance

14/11/2017

El projecte SMART FINANCE, en el qual col·laboren com a socis tant associacions empresarials, cambres de comerç i universitats d’Espanya, França i Portugal, té com a objectiu permetre, als emprenedors, pimes i empreses en general, l’accés al finançament mitjançant l’ús d’un sistema innovador basat en les TIC, el que simplifica els processos per accedir al crèdit i millora l’eficiència en la gestió diària de les empreses.

El període d’execució de Smart Finance abasta des de juliol de 2016 fins a agost de 2018. El pressupost global és de 1.344.933,34 €, dels quals un 75 % està cofinançat pel Programa Interreg Sudoe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En el cas de Cambra de Barcelona, li correspon executar un import 183.000 €.

El projecte disposa d’una plataforma en línia que inclou més de 400 opcions de finançament que s’actualitzen constantment, proporciona suport i orientació personalitzats a les empreses en cada pas del procés.

Els objectius principals d’aquest projecte són:

• Oferir informació actualitzada i clara sobre totes les opcions financeres en una sola plataforma, simplificant l’accés al finançament per a les pimes. La plataforma també proporciona eines financeres, serveis de suport, manuals, etc.
• Millorar la cultura financera a través de l’ús d’eines, diagnòstics, manuals i simuladors. A través del projecte, les pimes podran avaluar la situació real de les seves empreses i les debilitats que necessiten treballar per accedir al finançament.
• I, finalment, però no menys important, el projecte aspira a donar suport i orientació a les empreses en els processos necessaris per sol·licitar finançament.
La Cambra de Comerç de Barcelona, el passat dia 6 de novembre a la seva Delegació de Mollet del Vallès, va presentar el projecte Smart Finance a les empreses de la demarcació, fent menció especial al funcionament i les possibilitats que ofereix la plataforma, d’accés públic i gratuït. Així mateix es va informar de les funcionalitats reservades als usuaris que es registrin en aquesta plataforma, i del servei de suport per a la recerca de finançament (FINLAB) que la Cambra, en el marc d’aquest projecte, posa a disposició d’emprenedors i empreses.
Més informacióviber spy, spysoftware android, iphone spy