Condicions d’ús

Compartir contingut i informació

L’usuari pot compartir documents, però ha de tenir els drets corresponents i no pot mai atribuir-se l’autoria d’un document que no li correspon.

L’usuari pot compartir enllaços, sempre que no corresponguin a contingut il·legal, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals.

L’usuari pot compartir opinions i altres missatges de text. Tota opinió pertany només al seu autor, i no és representativa en cap moment de la línea de pensament de Club Cambra.

El contingut abocat a Club Cambra ha de estar vinculat amb l’activitat professional de l’usuari.

El contingut publicat a la pàgina de la empresa és públic i visible per tothom.

L’usuari manté els drets sobre els documents i els missatges que escrigui a la plataforma, i pot esborrar-los quan cregui convenient.

El contingut publicat a Club Cambra pot ser vist per altres membres de Club Cambra. Club Cambra no és responsabilitza de l’ús que facin els membres d’aquesta informació.

Si cap document, enllaç o missatge es tracta de contingut il·legal, confidencial, inexacte, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors.

Si l’usuari continua publicant contingut inadequat l’administrador pot enviar-li un missatge privat d’avís, o esborrar directament la seva compta, si ho creu adequat.

Club Cambra escoltarà els suggeriments de millora dels usuaris, i podrà aplicar-los sense cap obligació econòmica.

Legalitat

L’usuari ha de complir sempre amb la legalitat aplicable. Els missatges han de basar-se en un respecte mutu.

L’usuari no pot promoure ni portar a terme activitats il·legals o discriminatòries dins de Club Cambra.

L’usuari no pot enviar missatges privats no desitjats de forma indiscriminada. L’enviament massiu de missatges privats es considerarà “spam” i pot ser motiu de bloqueig de l’usuari responsable.

L’usuari no pot recollir informació d’altres membres o accedir a Club Cambra utilitzant mitjans automatitzats com a bots, spiders, etc. Tampoc no pot introduir en la plataforma virus i altre malware.

L’usuari no pot demanar les dades a un altre usuari, ni compartir amb altres la seva contrasenya.

L’usuari no pot organitzar cap promoció dins de Club Cambra sense informar als administradors. Els administradors donaran de baixa els usuaris responsables de les promocions no autoritzades.

L’usuari no pot animar a altres a violar les condicions d’ús.

L’usuari no pot fer-se passar per un administrador de Club Cambra. Tot usuari que es faci passar per un administrador serà donat de baixa automàticament.

Club Cambra no es responsabilitza, dona suport o registra cap informació, discussió o acord comercial que es porti a terme dins de la plataforma. Si cap empresa denúncia a Club Cambra per causa de la activitat d’un tercer, haurà de ser aquest qui es responsabilitzi.

L’usuari pot reportar qualsevol il·legalitat trucant al 902 448 448 o utilitzant el formulari de contacte.

Dades d’usuari

L’usuari pot ometre informació al seu perfil o al de la seva empresa, però no pot publicar informació falsa ni fer-se passar per un altre. Tota informació falsa serà esborrada pels administradors.

És responsabilitat de l’usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa actualitzades.

L’usuari no pot utilitzar com a imatge de perfil el logotip de la empresa, ni cap altra imatge que no sigui una foto seva. Tampoc no es poden utilitzar pseudònims.

L’usuari no pot escriure informació en llocs que no corresponen: per exemple, no pot escriure el telèfon al apartat del nom.

L’usuari no pot tenir més d’un perfil personal.

Les dades dels usuaris es publicaran en el web de la comunitat virtual i romandran accessibles per a tots els altres usuaris.

Interacció amb altres usuaris

L’usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els administradors de Club Cambra podran esborrar el contingut que considerin inadequat. Si l’usuari continua publicant missatges inadequats, se’l donarà de baixa.

L’usuari no pot compartir o publicar contingut d’altres persones o empreses protegit per drets d’autor. Si l’usuari ho fa, se’l enviarà un avís per missatge privat, i si continua se’l donarà de baixa.

L’usuari no ha d’enviar invitacions a Club Cambra a gent que no coneix.

L’usuari no pot compartir informació privada d’altres persones i empreses.

L’usuari no pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre material de Club Cambra.

Si un administrador esborra contingut i l’usuari creu que ha estat un error, pot reclamar trucant al 902 448 448 o utilitzant el formulari de contacte.

Productes, promocions i notificacions

Els banners i la secció “productes i serveis” oferiran promocions adequades als membres en funció de la empresa amb la que estiguin vinculats.

L’usuari pot configurar les notificacions per rebre avisos quan altre usuari escrigui un missatge a Club Cambra, algú escrigui un missatge al mur del grup, etc. L’usuari accepta la responsabilitat de mantindre aquestes notificacions en privat.

Canvis en les condicions d’ús: les condicions d’ús podran canviar sempre que Club Cambra ho consideri necessari.

El llenguatge preferent de Club Cambra és el català, tot i que es pot utilitzar en castellà i anglès.